Månadsarkiv: juni 2009

FRA-seminarium

Polisförbundet anordnar seminarium om signalspaningslagen (FRA-lagen). I panelen sitter: Annie Johansson, riksdagsledamot (c), Alice Åström riksdagsledamot (v), Anders Danielsson, generaldirektör för Säkerhetspolisen och Jan Karlsen, Polisförbundets ordförande.

Säpo-chefen Anders Danielsson inleder med att säga att Säpo måste få börja signalspana annars blir de sämre på att skydda landet. Detta är naturligtvis newspeak eftersom om de inte fick tillgång till signalspaning i kabel så skulle inget vara annorlunda mot idag. Ingen försämring alltså. Att hota med att deras förmåga att skydda oss skulle försämras är att tala med kluven tunga och blott ett lömskt försök att framställa det som en risk att inte ge Säpo tillgång till allas vår kommunikation.

Alice Åström hävdar det enda rimliga med tanke på den taffliga hanteringen hittills och kvarstående integritetsproblem, att riva upp lagen och börja om från början. Annie, däremot, vill nöja sig med den så kallade kompromiss hon och hennes kritiska vänner tror sig ha fått igenom.

Nästa punkt är hantering av överskottsinformation. När tillstånd givits för att spana i kabel, så får man inte spana på sånt som inte är relevant för det aktuella uppdraget. När man ändå spanat på oskyldiga så måste man förstöra det man fått in (som man egentligen inte fick spana på) och då hamnar man i det delikata problemet att det inte går att efterhandskontrollera vad det är man spanat på. Övergreppet att samla in information och kommunikation som var helt oskyldig (vilket man upptäcker när man just samlat in och analyserat materialet som man inte skulle fått göra) går således inte att analysera i efterhand eftersom materialet ju kastats.

Detta har ju varit en av huvudinvändningarna mot signalspaningen mot breda kommunikationsvägar. Man vet inte om det man spanar på uppfyler kraven och behoven förrän man redan analyserat och kränkt individen. När man sedan lagenligt slänger överskottsmaterialet.

Denna paradox att man spanar bara på hot men inte vet om det är ett hot förrän man redan spejat och spanat räcker för mig för att säga nej till bred spaning i kabel. Förtroendet för en av beställarna, säpo, förstärks inte av att de vränger orden till att det skulle bli sämre av att behålla status quo. Det blir inte heller bättre av att man lovar att kasta alla övergrepp omedelbart så att kontrollorganen inte har något att kontrollera.

Vi pratade efter seminariet med en psykiater som blivit föremål för old school telefonavlyssning och ställd till svars för något han yttrat i telefonsamtal med en avlyssnad patient som skett sex månader innan han blev utfrågad om samtalet.

Han tog upp en intressant dimension där. Hur skulle han minnas vad han sagt i samtalet ett halvår innan medans säpo satt med facit i handen. Efter denna incident har han börjat tänka noga på vad han säger och skriver. Precis den utveckling vi sett i Tyskland och som vi varnat för i samband med signalspaningen och t ex datalagringsdirektivet.

Annonser

Almedalen

Gotlandsförjan

Gotlandsförjan

Färjan till Gotland var trevlig och välkomnande.

Almedalen är vacker

Almedalen är vacker

Själva Almedalen är fin.

Rapporter följer.

Missa inte Emmas avslöjande om aftonbladet! Chock!

Samma turister här som där

Stockholm:

Domaren i Pirate Bay-målet, Tomas Norström, var inte jävig. Det slår hovrätten nu fast.

Teheran:

Väktarrådet i Iran har nu kommit fram till att det inte begicks några oegentligheter i samband med valet den 12 juni.

Europeiska unionens portal förklarar länkning

Den Europeiska unionens portal förklarar hur länkning på internet fungerar genom att sätta upp följande kriterier för folk som vill länka till portalen:

Man får skapa länkar till Europa från vilken webbsida som helst om följande villkor är uppfyllda:

  1. Länkarna ska förses med officiella logotyper English eller varumärken som ägs eller licensieras av EU-institutionerna och detta skall ske enligt följande anvisningar. Om logotyper eller varumärken inte kan användas går det bra med textlänkar (exempelvis: ”Ytterligare information finns på webbplatsen Europa”) på de villkor som anges nedan.
  2. Länka endast till sidor som visar hypertextmeddelande om ansvarsförhållanden och upphovsrätt.
  3. När man skapar en länk till webbplatsen Europa ska man göra det fullständigt klart för användarna att dessa sidor är öppna för alla och inte avgiftsbelagda.
  4. På samma sätt är det också viktigt att länkarna inte får användas så att man kan tro att gemenskapsinstitutionerna ställer sig bakom innehållet på webbplatsen det länkas från eller syftet med organisationen som driver den.
  5. Om länkar skapas från en webbsida med ramteknik får sidorna inte visas i ramar på ett sådant sätt att användarna kan missförstå sidornas ursprung.
  6. Adressen till den sida där länken förekommer ska skickas till Europas webbmaster så snart länkningen gjorts, så att vi kan kontrollera att riktlinjerna ovan har följts.

Läs instruktionerna (hittat via Badlands Hyena).

Med tanke på att det i Sverige kan leda till polisanmälan om man länkar till en hockeymatch är detta synsätt på länkning minst sagt beklagligt. Vi har en stor pedagogisk uppgift framför oss vad gäller att förklara hur webben och länkning fungerar.

På ett allvarligare ämne talar Klara om allvaret i nätaktivismen för Iran.

Glad midsommar

Svensk tradition

Svensk tradition

Ditten och datten

Nyhetsskörd. Uppsala Universitet meddelar att JO lägger ned utredningen efter centerpartisten Lena Eks klagan mot att universitetet stängt av fildelare. Vi vill inte ha någon HADOPI i miniatyr på våra lärosäten men situationen är som vanligt inte svart-vit. Leif Nixon utvecklar (i en post från i maj).

Å andra sidan får Antipiratbyrån inget prövningstillstånd hos regeringsrätten skriver SvD. ”Jag är förvånad. Frågan om IP-nummer är en personuppgift är osäkert i hela Europa. Därför hade det varit bra om saken hade fått prövas i EG-domstolen”, säger Henrik Bengtsson, advokat och företrädare för Antipiratbyrån, till SvD.se. Men saken är ju den att EG-domstolen redan sagt ett och annat om IP-nummer i den så kallade Telefónica-domen(januari 2008), där spanska upphovsrättsorganisationen Promusicae ville tvinga operatören Telefónica att lämna ut abonnentuppgifter efter påstådd fildelning. En spansk domstol frågade EG-domstolen om vad som gäller, ska man tvingas lämna ut uppgifterna (enligt IPRED-liknande direktiv), eller ska man skydda privatlivet enligt direktiven om skydd för personuppgifter (95/46/EG, EGT L 281, EGT L 201).

EG-domstolens yttrande:

Domstolen finner härvid att medlemsstaterna när de införlivar direktiv om immateriella rättigheter och om skydd för personuppgifter med nationell rätt skall utgå ifrån en tolkning av direktiven som gör det möjligt att uppnå en korrekt balans mellan de olika grundläggande rättigheter som åtnjuter skydd enligt gemenskapens rättsordning. Vid genomförandet av införlivandeåtgärderna beträffande dessa direktiv, ankommer det på medlemsstaternas myndigheter och domstolar att inte bara tolka sin nationella rätt på ett sätt som står i överensstämmelse med dessa direktiv utan även att se till att de inte grundar sig på en tolkning av dem som skulle stå i strid med dessa grundläggande rättigheter eller med andra allmänna principer för gemenskapsrätten, såsom proportionalitetsprincipen.

Det verkar uppenbarligen som att det inte är helt enkelt att förena direktiven om upphovsrätt med skyddet av privatlivet och att rättigheter och proportionalitet ska ha företräde. Detta ställer ju diskussionen om den svenska implementeringen av IPRED på sin spets: Hur balanseras upphovsrättsdirektiven mot grundläggande rättigheter och proportionalitet? Svenska varianten går synnerligen långt även om det som sagt dyker upp nya frågetecken hela tiden.

Hade också tänkte skriva något om inslaget om Piratpartiet i (tors)dagens Studio Ett i P1 men som vanligt strular det med medialänken i linux. Det räcker med Windows Media nu, Sveriges Radio. Använd öppna format, tack. Jag förstår inte vad det är som dröjer. Man publicerar radioprogrammen på nätet. Jättebra. Men man väljer att göra det i ett proprietärt format så att alla inte kan lyssna på det (utan umbäranden). Public service skulle i stället gå i bräschen för öppna format och tillgänglighet. Jag vet att de jobbar på det dock. Men det dröjer. Uppenbarligen.

Smittohärdar

Det har raljerats om bloggosfären som skvallercentral som i syjunteliknande former för osanningar vidare när den inte är hemligt styrd av obskyra PR-byråer. Vissa kallar den låtsasmedia (i kontrast med ”riktiga media”).

Nu är inte blogosfären ensam om att sprida rykten och idka viskningsleken. Amelia känner sig felciterad i Sydsvenskan och dementerar och förklarar. Men viskningsleken verkar vara i full gång.

Jag kan dock förstå att det är lockande att göra en höna av en fjäder bland alla falkvingar och hökmarker. Klart man anar ugglor i mossen.