Ditten och datten

Nyhetsskörd. Uppsala Universitet meddelar att JO lägger ned utredningen efter centerpartisten Lena Eks klagan mot att universitetet stängt av fildelare. Vi vill inte ha någon HADOPI i miniatyr på våra lärosäten men situationen är som vanligt inte svart-vit. Leif Nixon utvecklar (i en post från i maj).

Å andra sidan får Antipiratbyrån inget prövningstillstånd hos regeringsrätten skriver SvD. ”Jag är förvånad. Frågan om IP-nummer är en personuppgift är osäkert i hela Europa. Därför hade det varit bra om saken hade fått prövas i EG-domstolen”, säger Henrik Bengtsson, advokat och företrädare för Antipiratbyrån, till SvD.se. Men saken är ju den att EG-domstolen redan sagt ett och annat om IP-nummer i den så kallade Telefónica-domen(januari 2008), där spanska upphovsrättsorganisationen Promusicae ville tvinga operatören Telefónica att lämna ut abonnentuppgifter efter påstådd fildelning. En spansk domstol frågade EG-domstolen om vad som gäller, ska man tvingas lämna ut uppgifterna (enligt IPRED-liknande direktiv), eller ska man skydda privatlivet enligt direktiven om skydd för personuppgifter (95/46/EG, EGT L 281, EGT L 201).

EG-domstolens yttrande:

Domstolen finner härvid att medlemsstaterna när de införlivar direktiv om immateriella rättigheter och om skydd för personuppgifter med nationell rätt skall utgå ifrån en tolkning av direktiven som gör det möjligt att uppnå en korrekt balans mellan de olika grundläggande rättigheter som åtnjuter skydd enligt gemenskapens rättsordning. Vid genomförandet av införlivandeåtgärderna beträffande dessa direktiv, ankommer det på medlemsstaternas myndigheter och domstolar att inte bara tolka sin nationella rätt på ett sätt som står i överensstämmelse med dessa direktiv utan även att se till att de inte grundar sig på en tolkning av dem som skulle stå i strid med dessa grundläggande rättigheter eller med andra allmänna principer för gemenskapsrätten, såsom proportionalitetsprincipen.

Det verkar uppenbarligen som att det inte är helt enkelt att förena direktiven om upphovsrätt med skyddet av privatlivet och att rättigheter och proportionalitet ska ha företräde. Detta ställer ju diskussionen om den svenska implementeringen av IPRED på sin spets: Hur balanseras upphovsrättsdirektiven mot grundläggande rättigheter och proportionalitet? Svenska varianten går synnerligen långt även om det som sagt dyker upp nya frågetecken hela tiden.

Hade också tänkte skriva något om inslaget om Piratpartiet i (tors)dagens Studio Ett i P1 men som vanligt strular det med medialänken i linux. Det räcker med Windows Media nu, Sveriges Radio. Använd öppna format, tack. Jag förstår inte vad det är som dröjer. Man publicerar radioprogrammen på nätet. Jättebra. Men man väljer att göra det i ett proprietärt format så att alla inte kan lyssna på det (utan umbäranden). Public service skulle i stället gå i bräschen för öppna format och tillgänglighet. Jag vet att de jobbar på det dock. Men det dröjer. Uppenbarligen.

2 responses to “Ditten och datten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s