Månadsarkiv: januari 2010

Regeringen föreslår kränkning av funktionshindrade

Jag som hade tänkt surblogga om Västtrafik (mitt pet-hate) idag. Så springer jag på det mest vansinniga lagförslag vår kära regering hittils vräkt ur sig. Läs referensgruppens sågning.

Förslaget går i korthet ut på att funktionshindrade som ansöker om stöd och assistans måste i prövningen genomgå en djup tillika kränkande kartläggning av exempelvis sexualvanor och matvanor.

Eftersom jag vet att Piratpartiet kommer driva att detta aldrig blir genomfört känner jag förnyad stolthet över att tillhöra det partiet.

Fler som reagerat:

Opassande
Yami och pandorna
Livbåten
Thomas Tvivlaren
Klara
Klara igen
Terobi
Edit: Och: Scaber

Jag är så upprörd att jag är förtvivlad. Det räcker nu regeringen. Fatta att vi inte tar fler kränkningar av privatlivet.

Uppdatering:
Det verkar som om socialstyrelsen lagt det föreslagna formuläret på is. Läs utkastet till kartläggningsformuläret online eller ladda ned torrent.

Annonser

Vision 2010

Nedanstående blir min vision för året

Pirapartiets Rick Falkvinge: Bredband till skäligt pris blir basservice jämförbar med posten

Riksdagen förde i går den 25 oktober remissdebatt om förnyande av föreskrifterna om samhällsomfattande tjänster i kommunikationsmarknadslagen.

– Från att ha varit en lyxvara har goda teleförbindelser blivit en nödvändighet, eftersom medborgarnas arbete och fritid kräver högklassiga datakommunikationsförbindelser. Svenskarna kan på riktigt vara fullvärdiga medborgare i vardagens informationssamhälle endast om de har tillräckliga kommunikationsförbindelser för att kunna använda tjänsterna på nätet, konstaterar kommunikationsutskottets ordförande Anna Troberg.

– Piratpartiet förbättrar tillgången på snabba datakommunikationsförbindelser. Så skapar man en möjlighet för alla svenskar att använda elektroniska tjänster, påminner Falkvinge.

Enligt lagpropositionen föreskriver kommunikationsdepartementet med sin bestämmelse en minimihastighet för den internetförbindelse som erbjuds alla. I det första skedet föreslås att innehållet i förpliktelsen att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ändras så att minimihastigheten för internetförbindelsen höjs till 1 megabit per sekund.

Enligt den förpliktelse att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som för närvarande är i kraft är kravet på internetförbindelsens hastighet endast 30–50 kilobit per sekund. Propositionen är också för sin del ett svar på den respons som kommit från medborgarna om att de verkliga hastigheterna inte alls motsvarar de hastigheter som marknadsförts.

– Jag har för avsikt att skilt bedöma om man också bör höja de kompensationer som betalas till konsumenterna, för att man ska få ordning på den vilseledande marknadsföringen av bredband, lovar partiledare Falkvinge.

Sverige är det andra landet i Europeiska Unionen och ett av de första i hela världen som garanterar sina medborgare en dylik tjänst. Avsikten är att en bredbands-internetförbindelse på 1 megabit till ett skäligt pris ska vara tillgänglig för alla medborgare senast den 31.12.2010.


Låter ovanstående naivt eller orealistiskt? Läs gärna originalet min skamlösa remix bygger på. Klara skriver mer om den digitala klyftan med mera. Och visst är det väl så, att om vi anser internet vara vår tids viktigaste redskap för demokratisering, då måste vi verka för att alla ska få tillgång till det?