Månadsarkiv: april 2010

Rättssäkerhet för vuxna

Dagens Dokument inifrån om rättsinstansernas glidning åt att se mellan fingrarna med våld mot barn var plågsamt att se.

För mig är det tydligt att vårt samhälle glider allt djupare ned mot den punkt där barn blir rättslösa, misstrodda och svikna av vuxenvärlden.

Vår regering värnar säkert barnen. Men när domare dömer vuxna som slagit barn till lägsta straffnivå på grundval av påhittade förmildrande omständigheter utan stöd i lagen, ja då undrar jag om man ens börjat i rätt ände? Även Rädda Barnen reagerar.

Är rättssäkerhet för barnen en fråga för Piratpartiet? Ja, om vi börjar med att kräva rättssäkerhet i allmänhet så följer ju därav att lagen ska följas i rättssalen. Då kan vi inte godta hittepåparagrafer om provokation, som i ett fall som tas upp i programmet där en dotter provocerar fadern genom att inte lyda och får tåla att bli misshandlad, när lagboken talar om något helt annat (”om brottet föranletts av någon annans grovt kränkande beteende”). Vi kan inte godta en ordning där misshandel av barn allt oftare döms som lindrig just därför att det var ett barn som var offret och barn kan vara provocerande.

Min uppfattning är att Piratpartiet står upp för rättssäkerheten i allmänhet och inte bara i fråga om illegal fildelning. När barnens rättssäkerhet hotas anser jag det finns särskilda skäl att reagera. Vad tycker du?

Här skulle klippet från SVT.se bäddas in men det verkar inte vilja sig.

Annonser