Månadsarkiv: februari 2011

Säg det i toner

Som boende i Göteborg och utan innehav av bil, är man lämnad åt kollektivtrafiken för att ta sig mellan bostad och arbetsplats. Kollektivtrafiken här sköts (nåja) av Västtrafik och dras vintertid av en del förseningar, inställda tåg och andra problem.

Men Västtrafik är juste nog att erbjuda en resegaranti för det fall de inte uppfyller sitt servicelöfte om att hålla tiderna. Är man mer än 20 minuter sen, så är man berättigad ersättning. Det är ändå en tröst.

Nu har denna vinter dock varit extremt besvärlig för oss kollektivtrafiktrafikanter, åtminstone vi som åker med pendeln som trafikerar Kungsbacka-Göteborg. Förseningar och inställda tåg har varit legio och inte sällan uppfyller förseningarna kraven för att få ersättning medelst resegarantin. Detta har lett till nya förseningar, denna gång för utbetalningen av resegarantin som blivit flera veckor försenad pga mängden anmälningar. Naturligtvis borde Västtrafik inrätta en resegaranti-garanti och utlova ersättning för det fall en utbetalning blir mer än en månad sen, i enlighet med Konsumentverkets regler (samma regler gäller för kollektivtrafik som för tåg).

Nåväl. Jag insåg efter ett tag att jag faktiskt borde tänka på hur man formulerar sig och vem mottagaren av ett klagomål faktiskt är. Trots att jag var och är evinnerligt trött på tillståndet bör jag se människan i andra änden av min kommunikation.

Efter att ha skickat in ett antal resegarantier började jag således tröttna på min egen irriterade ton och faktiskt tycka synd om dem som fick sitta och läsa dem. Jag beslöt mig för att ändra strategi. Sedan en tid tillbaka skriver jag i fritextfältet under ”Beskriv varför du bedömde att du skulle bli mer än 20 minuter försenad” mina förklaringar och synpunkter i versform. Allt för att göra såväl klagandet som arbetet för Vässtrafik mer uthärdligt (med reservation för min usla poesi då).

Här kommer ett axplock resegarantier på vers:

1. Limerick:
Det var ett trafikföretag från Götet
som gjorde mig sen till mötet
I tabellen jag såg
det skulle komma ett tåg
Gick jag på det? Är jag helt bakom flötet?

2. Hexameter:
Tåget är ofta försent och bussen å spårvagnen också
Väntan blir svinkall och lång
Om vintern då iskylan biter

3. Haiku:
Vintertidtabell
Vad skiljer den från sommarns?
Vart fall lika kass

4. Sapfisk strof:
Visst var tåget senkommet vanan trogen
Ständigt denna tråkiga olat drabbar
Värst vad dålig Västtrafiks service framstår
Otroligt urkasst

5. Rim (Tåget körde in på fel spår och fick backa och växla å ha sig så jag missade anslutningsbussen)
Att ett tåg blir sent må vara hänt
Men det känns ju ej helt kompetent
när vårt lok kör snett å svänger fel
på ett spår bredvid, det säger en del…

6. Rim:
På frågan varför jag trodde mig bli sen
jag hjälp av väderleken tar
Är det köldgrader ute, så lite som en
Ja, då pajar tåget, blir mitt svar

CC-BY-SA Majestatis Pluralis 2011

Annonser