Månadsarkiv: april 2011

Nordic CC Salon Tour – Stockholm 5 maj

Diskussion om framtidens pengar

FFKP Logo

FFKP - Föreningen fri kultur och programvara - https://ffkp.se


Passar på att marknadsföra ett intressant evenemang i Stockholm nästa vecka. Den femte maj är det dags för Stockholm i en Nordisk turné som arrangeras av Föreningen fri kultur och programvara och Creative Commons i de Nordiska länderna med stöd från Nordisk Kulturfond och Kulturkontakt Nord. Nedan följer inbjudan.

Information in English here

Välkommen till en diskussion om framtidens pengar. Vad tänker unga vuxna om
pengar, delning och värde? Hur kan vi skapa nya system för välstånd och
överflöd? Hur ser framtiden ut för banker och andra finansiella institutioner
i kölvattnet av den nya tekniken? Hur relaterar dessa frågor till vår egen
skapandekraft och kulturell utveckling?

Cloudberry.cc project logo

The Cloudberry Project - http://cloudberry.cc

Det är några av de frågor som våra talare Dr. Mathias Klang, Gabriel Shalom
och Jay Cousins kommer att beröra under en kväll i Stockholm den 5e maj.

Föreläsningen är en del av en Nordisk turné arrangeras av Föreningen fri
kultur och programvara och Creative Commons i de Nordiska länderna med
stöd från Nordisk Kulturfond och Kulturkontakt Nord.

Var: Stallet, Stallgatan 7 (nära Nybroviken)
T-banestation Kungsträdgården (blå linje) eller Östermalmstorg
(röd linje).
När: 5 maj kl 19.00
Besökare med funktionshinder kan komma in via bakdörr från Blasieholmstorg. Kontakta gärna Stallet så kommer någon att öppna. Telefon till Stallets kassa är 08-407 17 89.

Efter föreläsningarna, ca 21.00, går de som är intresserade vidare till
The Bull and Bear Inn i Gamla Stan (Birger Jarlsgatan 16) för att fortsätta
diskussionen.

Gå gärna med i vårt Facebook-event:
http://www.facebook.com/event.php?eid=126814044060506

Facebook-proxy för er som inte har FB-konto.

Den engelska webbsidan med information om den Nordiska turnén finns på
http://cloudberry.cc/tour

Talare

Creative Commons - Logo

Creative Commons - http://creativecommons.se


Dr. Mathias Klang är Svensk projektledare för Creative Commons, en
organisation vars syfte är att hjälpa de som skapar och vill dela med
sig (helt eller delvis) av sina kulturella verk. Han är också verksam
vid Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås där han intresserar sig
för upphovsrätt, demokrati, mänskliga rättigheter, censur, yttrandefrihet
och etik.

Gabriel Shalom är en videomusiker, direktör och kreativ producent verksam i
Berlin. Han är en regelbunden skribent i bloggar om framtidens bio och
gästföreläsare på audiovisuella trender i London, Berlin och São Paulo.
Sedan 2009 är han adjungerad forskare på Berliner Technische Kunsthochschule
och var innan dess på ett residens vid Centrum för KOnst och Mediateknologi
i Karlsruhe.

Jay Cousins brinner för att koppla samman idéer, tankar, människor och
projekt. Han är en av grundarna till Open Design City, ett utrymme och
verkstad där medlemmarna tillsammans arbetar med att skapa produkter,
objekt och allehanda materiella ting. Han har ett starkt intresse för
gruppen som en skapande kraft.

Annonser

Apropos förlängningen av närstående rättigheter

Hittar via Duke en gammal rapport som kan beskrivas som följer: a UK-government commissioned review of IP laws conducted in 2005-2006.

Andrew Gowers fick för fem-sex år sedan uppdraget av the Chancellor and the Secretaries of State for Trade and Industry, and Culture, Media and Sport att utreda huruvida immaterialrättssystemet var bra som det var, eller om det behövde ändras för att möta ”an era of globalisation, digitisation and increasing economic specialisation.”

Gowers kom fram till att, ja, det är bra som det är. Men några punkter av systemet går rapporten med på att ändra, varav jag gillar den här:

Improving the balance and flexibility of IP rights to allow individuals, businesses and institutions to use content in ways consistent with the digital age.

Denna rapport aktualiseras nu när EU är på väg att behandla en eventuell förlängning av de närstående rättigheterna för fonogram från dagens 50 år till 70 (eller 95 som det först föreslogs). Många jurister och andra har kritiserat förslaget redan men den gamla Gowers-rapporten listar de argument som fördes fram av några av förespråkarna (British Phonographic Industry et al.) för förlängning och besvarar dem med motargument ett efter ett.

Här är argumenten för förlängning:

(1) parity with other countries; in the USA, sound recordings are protected for 95 years. In Australia and Brazil the term of protection is 70 years;
(2) fairness; currently composers have copyright protection for life plus 70 years, whereas performers and producers only have rights for 50 years. Such a disparity is unfair;
(3) extension of term would increase the incentives to invest in new music; the ‘incentives argument’ claims that increasing term would encourage more investment, as there would be longer to recoup any initial outlay;
(4) extension of term would increase number of works available; copyright provides incentives for rights holders to make works available to the public as it gives rights holders a financial incentive to keep work commercially available; and
(5) maintain the positive trade balance; the UK has an extremely successful music industry. The UK industry has between a 10 per cent and 15 per cent share of the global market. In 2004, the UK sector showed a trade surplus of £83.4 million, earning £238.9 million in export incomes.

Gowers rapportteam tog Centre for Intellectual Property and Information Law (CIPIL) at Cambridge University till sin hjälp för att utvärdera förslaget om förlänging med en ekonomisk analys.

Motargumenten kan sammanfattas (min tolkning):

Argument: Extension achieves parity with other countries
Motargument: Extension is not harmonisation, because terms are different in many other ways and not comparable.

Argument: Performers and composers should have equal protection
Motargument: Fairness applies to society as a whole

Argument: Extension will increase the supply of new music
Motargument: Extension will not increase incentives, Most recordings do not sell for 50 years

Argument: More music would be available to consumer
Motargument: Works in copyright are less available

Argument: The UK’s trade balance would improve
Motargument: Increasing term will damage the UK balance of trade, and cost businesses that play music, for example hairdressers, old people’s homes, local radio and internet service providers (ISPs).

Läs gärna stycket i rapporten och reflektera över argumenten och motargumenten. Vilka är giltiga? Ogiltiga? Gäller de idag, fem år senare?

Bifogar relevanta sidor ur Utdrag ur Gowers Review of Intellectual Property (PDF) (ISBN: 978-0-11-84083-9) från 2006 (4.20 Sound recording term – och framåt).

Copyright disclaimer:

© Crown copyright 2006
Published with the permission of HM Treasury on behalf of
the Controller of Her Majesty’s Stationery Office.
The text in this document (excluding the Royal Coat of Arms
and departmental logos) may be reproduced free of charge
in any format or medium providing that it is reproduced
accurately and not used in a misleading context. The material
must be acknowledged as Crown copyright and the title of
the document specified.