Rättssäkerhet för vuxna

Dagens Dokument inifrån om rättsinstansernas glidning åt att se mellan fingrarna med våld mot barn var plågsamt att se.

För mig är det tydligt att vårt samhälle glider allt djupare ned mot den punkt där barn blir rättslösa, misstrodda och svikna av vuxenvärlden.

Vår regering värnar säkert barnen. Men när domare dömer vuxna som slagit barn till lägsta straffnivå på grundval av påhittade förmildrande omständigheter utan stöd i lagen, ja då undrar jag om man ens börjat i rätt ände? Även Rädda Barnen reagerar.

Är rättssäkerhet för barnen en fråga för Piratpartiet? Ja, om vi börjar med att kräva rättssäkerhet i allmänhet så följer ju därav att lagen ska följas i rättssalen. Då kan vi inte godta hittepåparagrafer om provokation, som i ett fall som tas upp i programmet där en dotter provocerar fadern genom att inte lyda och får tåla att bli misshandlad, när lagboken talar om något helt annat (”om brottet föranletts av någon annans grovt kränkande beteende”). Vi kan inte godta en ordning där misshandel av barn allt oftare döms som lindrig just därför att det var ett barn som var offret och barn kan vara provocerande.

Min uppfattning är att Piratpartiet står upp för rättssäkerheten i allmänhet och inte bara i fråga om illegal fildelning. När barnens rättssäkerhet hotas anser jag det finns särskilda skäl att reagera. Vad tycker du?

Här skulle klippet från SVT.se bäddas in men det verkar inte vilja sig.

Annonser

Creative Commons på Gnutiken

Ikväll körde Gnutiken andra filmen i sin kampanj för ökad uppmärksamhet kring Creative Commons. Denna gång visades den svenska långfilmen Nasty Old People av Hanna Sköld. Läs mer på Gnutikens blogg.

Filmtajm på Gnutiken

Nasty Old People visas på Gnutiken

Nästa onsdag, den 10/3, så kommer juristen Karl Jonsson från Creative Commons Sverige och talar om vad Creative Commons är och hur licenserna fungerar. Sedan visas filmen Us Now! – en dokumentär om distribuerade nätverk av personer som samarbetar över nätet och vilka effekter det får på det sätt på vilket stater styrs. Kom gärna förbi! 18.00 på Gnutiken i Göteborg, Övre Husargatan 27.

Regeringen föreslår kränkning av funktionshindrade

Jag som hade tänkt surblogga om Västtrafik (mitt pet-hate) idag. Så springer jag på det mest vansinniga lagförslag vår kära regering hittils vräkt ur sig. Läs referensgruppens sågning.

Förslaget går i korthet ut på att funktionshindrade som ansöker om stöd och assistans måste i prövningen genomgå en djup tillika kränkande kartläggning av exempelvis sexualvanor och matvanor.

Eftersom jag vet att Piratpartiet kommer driva att detta aldrig blir genomfört känner jag förnyad stolthet över att tillhöra det partiet.

Fler som reagerat:

Opassande
Yami och pandorna
Livbåten
Thomas Tvivlaren
Klara
Klara igen
Terobi
Edit: Och: Scaber

Jag är så upprörd att jag är förtvivlad. Det räcker nu regeringen. Fatta att vi inte tar fler kränkningar av privatlivet.

Uppdatering:
Det verkar som om socialstyrelsen lagt det föreslagna formuläret på is. Läs utkastet till kartläggningsformuläret online eller ladda ned torrent.

Vision 2010

Nedanstående blir min vision för året

Pirapartiets Rick Falkvinge: Bredband till skäligt pris blir basservice jämförbar med posten

Riksdagen förde i går den 25 oktober remissdebatt om förnyande av föreskrifterna om samhällsomfattande tjänster i kommunikationsmarknadslagen.

– Från att ha varit en lyxvara har goda teleförbindelser blivit en nödvändighet, eftersom medborgarnas arbete och fritid kräver högklassiga datakommunikationsförbindelser. Svenskarna kan på riktigt vara fullvärdiga medborgare i vardagens informationssamhälle endast om de har tillräckliga kommunikationsförbindelser för att kunna använda tjänsterna på nätet, konstaterar kommunikationsutskottets ordförande Anna Troberg.

– Piratpartiet förbättrar tillgången på snabba datakommunikationsförbindelser. Så skapar man en möjlighet för alla svenskar att använda elektroniska tjänster, påminner Falkvinge.

Enligt lagpropositionen föreskriver kommunikationsdepartementet med sin bestämmelse en minimihastighet för den internetförbindelse som erbjuds alla. I det första skedet föreslås att innehållet i förpliktelsen att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ändras så att minimihastigheten för internetförbindelsen höjs till 1 megabit per sekund.

Enligt den förpliktelse att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som för närvarande är i kraft är kravet på internetförbindelsens hastighet endast 30–50 kilobit per sekund. Propositionen är också för sin del ett svar på den respons som kommit från medborgarna om att de verkliga hastigheterna inte alls motsvarar de hastigheter som marknadsförts.

– Jag har för avsikt att skilt bedöma om man också bör höja de kompensationer som betalas till konsumenterna, för att man ska få ordning på den vilseledande marknadsföringen av bredband, lovar partiledare Falkvinge.

Sverige är det andra landet i Europeiska Unionen och ett av de första i hela världen som garanterar sina medborgare en dylik tjänst. Avsikten är att en bredbands-internetförbindelse på 1 megabit till ett skäligt pris ska vara tillgänglig för alla medborgare senast den 31.12.2010.


Låter ovanstående naivt eller orealistiskt? Läs gärna originalet min skamlösa remix bygger på. Klara skriver mer om den digitala klyftan med mera. Och visst är det väl så, att om vi anser internet vara vår tids viktigaste redskap för demokratisering, då måste vi verka för att alla ska få tillgång till det?

Veckans Ord

Veckans ord: Baksätesförare

Baksätesförare

Veckans ord: Baksätesförare

Det brinner i en lövhög utanför en flyktingförläggning för barn

Det brinner i en lövhög utanför en flyktingförläggning för barn. Här ställs vårt engagemang i Piratpartiet på sin spets. Kan vi ens tala om att vi bryr oss om mänskliga rättigheter om vi låter detta passera utan kommentar?

När Piratpartiet talar om medborgarrätt är det nästan alltid i frågor kring våra rättigheter på och kring internet. Men i principprogrammet talar vi om människorätt. Det senare avspeglas även i styrelsens senaste beslut om vård till papperslösa.

Vad vi menar är att det blir ett glapp i vad vi säger oss stå för och vad vi i praktiken står för. Vems rättigheter är det vi värnar om vi säger oss stå för mänskliga rättigheter? Ska vi tala om mänskliga rättigheter, medborgarrätt och människorätt behöver vi ta frågor om asylsökande och deras integritet på allvar.

Vi menar att vi har stöd för detta i principprogrammet:

”Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.”

Därför ska vi tala om att det är en mänsklig rättighet att få en dräglig asylansökan och en rättssäker prövning av den. Sverige bryter enligt Amnesty med flera mot asylrätten, och om vi bryr oss om mänskliga rättigheter hoppas vi att det såväl gäller flyktingbarn som kvinnor av utländsk härkomst!

Därför ska vi tala om den mänskliga rättigheten att inte behöva känna sig hotad i det land där man sökt en fristad, om eldar som tänds utanför flyktingförläggningar med minst samma emfas som när vi talar om att människor stängs av från internet.

Därför ska vi inte vara rädda för att tala om dessa frågor utifrån ett piratperspektiv med stöd i principprogrammet!

Vi uppmanar alla pirater som håller med oss att kopiera det här inlägget till sin egen blogg.

Klara Tovhult
Jimmy Callin
Göran Widham
Rikard Fröberg
Sammy Nordström
Isak Gerson
Leif Ershag
Johnny Olsson
Marit Deldén
Olof Bjarnason
Jens Ayton
Niklas Starow
Obeveklig
Emma Ershag
Mikael Hedberg
Björn Nilsson


Uppdatering:
Allt man skriver kan missförstås. Därför skäms jag inte för att förtydliga att vi inte menar att de som inte kopierar vårt upprop mot rasismen skulle vara rasister. Inte heller menar vi att piratpartiet skulle vara smygrasistiskt. Vi menar tvärt om att vi med stöd av principprogrammet har stort utrymme för att agera i frågor om människorätt och det är det vi gör. Håller du inte med om allt, så gör som Björn och Gun samt Marie, remixa inlägget, eller skriv ett helt nytt inlägg som Hanna!. Klart vi ville ha debatt :) men vi ville inte såra någon :/ MiNi gör en stilig remix också! Jag blir glad.

Dagens citat

Any model that is based on something other than selling copies is a good business model, like Spotify or Pandora, because the whole model of the entertainment industry is based on the production, on the distribution and the selling of copies. The Internet is the biggest copy machine ever invented. So the logic goes that copies for email and websites and videos are good, but for mp3s it is bad. Trying to make a distinction between what is a good copy and what is a bad copy is the most absurd crusade in modern history. And it is bound to fail.

Jeremie Zimmerman, founder of Internet civil liberties group La Quadrature du Net

Tipstack: DNEuropa2009 @ Twitter

Källa: EurActiv